• slideshow
  • slideshow
Bạn đang chọn đúng người phục vụ !!! Hotline: 0919.587.987

Container kho

THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA CONTAINER KHÔ 20FEET, 40FEET, 45FEET

  • Container kín nước, sàn kín chắc chắn , cánh cửa mở ra một cách dễ dàng
  • Container khô t phù hợp cho việc vận chuyển hàng hóa không bao gồm thực phẩm tươi sống
  • Dùng làm kho chứa hàng
  • HOT LINE TƯ VẤN: 0919.587.987