• slideshow
  • slideshow
Bạn đang chọn đúng người phục vụ !!! Hotline: 0919.587.987

Container top & 45 feet

Container kín nước, sàn kín chắc chắn , cánh cửa mở ra một cách dễ dàng. Container khô 45 feet phù hợp cho việc vận chuyển hàng hóa không bao gồm thực phẩm tươi sống. Dùng làm kho chứa hàng